Monday
Apr292019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 4/13/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 4/13/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 4/13/2019

Monday
Apr292019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 4/06/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 4/06/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 4/06/2019

Sunday
Mar312019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/30/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/30/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/30/2019

Sunday
Mar312019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/23/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/23/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/23/2019

Sunday
Mar102019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/09/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/09/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/09/2019

Saturday
Mar092019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/02/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/02/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 3/02/2019

Saturday
Mar092019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 2/23/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 2/23/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 2/23/2019

Sunday
Feb172019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 2/16/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 2/16/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 2/16/2019

Wednesday
Feb062019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 2/02/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 2/02/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 2/02/2019

Sunday
Jan202019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 1/19/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 1/19/2019

DR. GALICHIA TAKE YOUR HEALTH TO HEART 1/19/2019